Monday, December 19, 2011

etiqa takaful (MEDICAL CARD)

PENGENALAN

Takaful Nasional Berhad telah diperkenalkan di Malaysia sebagai MNI Takaful pada tahun 1993 dan ia telah dirasmikan dengan nama Takaful Nasional oleh Pengerusi Permodalan Nasional Berhad pada tahun 1998, Y.Bhg. Tan Sri Dato’ Seri Ahmad Sarji Abdul Hamid. Penghujung tahun 2007, Takaful Nasional telah mengukuhkan kedudukan sebagai syarikat takaful terbesar di Malaysia dengan bergabung di bawah naungan Maybank, sebuah institusi kewangan terkukuh di Asia . Perubahan ini telah membawa kepada imej dan nama baru takaful :- ETIQA TAKAFUL BERHAD. Aset sebanyak RM3.8bil yang kukuh menguatkan lagi cabang muamalat Islam menguasai industri takaful Negara .

“ Persidangan Jawatankuasa Fatwa 1979 memutuskan bahawa insurans selain daripada TAKAFUL adalah HARAM kerana mengandungi unsur GHARAR, JUDI dan RIBA “ Rujukan JAKIM : 4000/1/4JLD7

( sila rujuk http://www.e-fatwa.gov.my )
Insuran yang dimaksudkan adalah insuran konvensional seperti Kurnia, Prudential, AIA, Great Eastern Life dsbnya. Hanya perlindungan TAKAFUL yang dibenarkan… renungkanlah…hukum syarak telah memutuskan, buatlah pilihan yang terbaik. Insya-Allah

No comments:

Post a Comment